Publicacions

PUBLICACIONS

Una de les finalitats de la Fundació és propiciar l’estudi de la història del bàsquet català, així com donar a conèixer aspectes notables i destacats de la seva trajectòria i el seus fonaments esportius, socials i culturals.

Amb aquests objectius la Fundació té cura de l’edició de llibres i opuscles diversos, que s’exposen a continuació:

 

EL BÀSQUET A CATALUNYA. Des dels orígens fins a l’any 1938. Lluís Puyalto Cebolla i Vicenç Navarro Vidal. Barcelona 2000. Amb la col•laboració de Caixa de Catalunya i la Federació Catalana de Basquetbol.
Primer volum de la història del bàsquet a Catalunya, on els autors han realitzat un ingent treball de recerca a fi deixar constància dels primers indicis del nostre esport, els clubs pioners, la creació de la Federació Catalana, els primers campionats, els primers partits de la Selecció Catalana, els moments socials i esportius d’aquests inicis, la guerra civil, etc.
EL BÀSQUET A CATALUNYA. Un lent despertar (1939 a 1955). Lluís Puyalto Cebolla. Barcelona 2006. Amb la col•laboració de la Fundació Catalana per a l’esport i la Federació Catalana de Basquetbol.
Segon volum de la nostra història, amb la difícil represa en la postguerra, la influència polític en l’esport, els campionats de la Federació Catalana i també els del F. De J., OAR, E. y D, l gran desenvolupament del teixit associatiu, els Jocs del Mediterrani a Barcelona, etc.
EL BÀSQUET A CATALUNYA. El desenvolupament d’una nova estructura esportiva (1956 a 1982). Lluís Puyalto Cebolla. Barcelona 2007. Amb la col•laboració de la Fundació Catalana per a l’esport i la Federació Catalana de Basquetbol. Tercer volum. Inici de les lligues estatals, aparició i posterior consolidació del professionalisme al bàsquet d’èlit, noves estructures de ls competicions, conversió de les federacions catalanes en entitats amb personalitat jurídica pròpia. Decret regulant l’activitat de les federacions esportives catalanes, iniciatives de la Federació Catalana de Basquetbol, etc.
bàsquet, bàsquet, bàsquet. Joan Guiu Torras. Barcelona 2000. Amb la col•laboració de a Federació Catalana de Basquetbol. Opuscle divulgatiu del nostre esport dedicat als escolars, amb un contingut didàctic on s’exposa l’origen del bàsquet, com s’hi juga, el reglament, els fonaments bàsics tècnics i tàctics, l’existència de la Federació i la Fundació, etc.
Selecció Catalana – Hindú Club de Buenos Aires. 80 anys. 25 de març de 1927. Joan Guiu Torras. Barcelona 2007. Amb la col•laboració de la Federació Catalana de Basquetbol. Llibret on es recull la celebració, en complir-se 80 anys, del primer partit de la Selecció Catalana masculina absoluta, davant el potent i famós equip argentí de l’Hindú Club de Buenos Aires que efectuava una gira per Europa, en l’any S’explica com es va gestar aquest encontre, la fitxa del partit, fotografies del partit i reproducció d’una sèrie de cròniques i articles de diaris esportius de l’època.

Per a l’adquisició de qualsevulla d’aquestes publicacions, dirigir-se a la Fundació del Bàsquet Català, Rambla Guipúscoa 27, 08018 Barcelona. Telèfon 933966620, de 16.00h a 19.00h.

 

Fins la present la Fundació ha efectuat les següents publicacions:

1997 Bàsquetfoto ’97. Catàleg Concurs Internacional fotografia del Basquetbol.

2000 El Bàsquet a catalunya. Des dels orígens fins l’any 1938. Lluís Puyalto Cebolla i Vicenç Navarro Vidal.

2000 Bàsquet, bàsquet, bàsquet. Joan Guiu.

2006 El Bàsquet a Catalunya. Un lent despertar (1939-1955). Lluís Puyalto.

2006 BQ. Art. 06. Catàleg de la mostra d’obres d’art de la Fundació i la FCBQ.

2007 El Bàsquet a Catalunya. El desenvolupamentd’una nova estructura esportiva (1956-1982). Lluís Puyalto Cebolla.

2007 Selecció Catalana – Hindú Club de Buenos Aires 80 anys. Joan Guiu

2007 BQ. Art. 07. Catàleg de la mostra d’obres d’art de la Fundació i la FCBQ.

2008 BQ. Art 08. Catàleg de la mostra d’obres d’art de la Fundació i la FCBQ.