Orígens: creació i gestió

 

ORIGENS CREACIÓ I GESTIÓ

 

 

 

La Fundació del Bàsquet Català és una entitat creada l’any 1992, amb la finalitat de perpetuar el que forma i és part de la història del basquetbol català.

 

Aquesta història l’aporten els clubs i la seva gent, mitjançant les trajectòries històriques, memòria, trofeus, arxius, objectes i tot tipus d’elements que han conformat i conformen el desenvolupament de les entitats i les persones que hi estan relacionades.

El seu naixement va ser possible gràcies a les aportacions econòmiques dels seus fundadors, persones i

 entitats, amb les quals es va constituir el capital fundacional. Actualment, la seva denominació ha passat a ser “Fundació Privada del Bàsquet Català”, en compliment de la legislació urgent.

La Fundació està regida per un Patronat, amb un President, d’acord amb els Estatuts, càrrec que correspon al President de la Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ) i uns vocals anomenats Patrons, els quals s’ocupen de diferents funcions en àmbits d’actuació diversa, com l’Econòmic, Cultural, Social, Històric, Esportiu, Màrqueting i Patrocini, Relacions Institucionals, etc.

Tots els membres del Patronat exerceixen llurs càrrecs gratuïtament.

 

Gestió. Òrgans de govern.

La Fundació està regida per un Patronat, format per un President i uns vocals, els Patrons. Entre aquests patrons s'elegeixen els diferents càrrecs del Patronat: els Vicepresidents, el Tresorer i el Secretari.

D'acord amb els estatuts de la Fundació, el càrrec de President correspon al President de la Federació Catalana de Basquetbol. Actualment, els càrrecs els ocupen les següents persones:

 

Nom Càrrec
Sr. Ferran Aril Duran President
Sr. Miquel Sans Cuffi Vicepresident 1r
Sr. Jordi Cerezuela Badia Vicepresident 2n i Tresorer
Sr. Joan Soler Vallès Vicepresident 3r
Sr. Josep Campaña Oviedo Secretari
Sr. Santiago Fernández Giménez Vocal – Comitè d'Àrbitres
Sr. Josep Lluís Sancho Samper Vocal
   
   
   
   
   
   
   
   

Coordinació General i Administració

La gestió diària d’atendre el desenvolupament, les activitats i l’àmbit administratiu i públic de la Fundació, la realitza personal professional.