UNIÓ D’ESCOLES ESPORTIVES

 UNIÓ D’ESCOLES ESPORTIVES

  

El projecte d’Unió d’Escoles Esportives és un projecte de caràcter educatiu i social, que té per objectiu afavorir el ple desenvolupament integral dels infants a través de l’ESPORT.

Sense deixar d’entendre l’esport escolar com a eina educativa, l’FBC també impulsa l’activitat esportiva tant en el vessant lúdic com en l’aspecte competitiu, sempre adaptat als nivells de les diferents etapes. Entenent així la competició com a recurs per a fomentar la cultura de l’esforç i la constància.


  

Durant el present curs 2015-2016 ja estem treballant directe o indirectament a 25 ESCOLES ARREU DE BARCELONA, gestionant els seus serveis extraescolars i oferint serveis esportius i lúdics complementaris a la formació.

Addicionalment, també duem a terme trobades trimestrals entre els centres educatius què formen part del projecte Unió d’Escoles Esportives.

Cal destacar també la participació en grans esdeveniments esportius a Barcelona, en col·laboració amb l’NBA Europe o la Federació Catalana de Bàsquet, entre d’altres.

Aquest programa vol comptar amb la col·laboració de tots els clubs i escoles que s’hi vulguin adherir.

La intenció és, d’una banda, donar als tècnics de les diferents entitats l’oportunitat de poder treballar en aquesta activitat i, alhora, oferir avantatges als clubs i escoles que es vulguin sumar a la iniciativa.