BÀSQUET PER A TOTHOM

 

BÀSQUET PER TOTHOM

 

 

 

L'últim trimestre de 2012 neix a la Fundació un nou Departament de Promoció que té la missió de fomentar del basquetbol a nivell local. Per dur-lo endavant, es va presentar el projecte 'Bàsquet per a tothom'.

Un projecte què pren consciència de la limitació que suposa per a moltes famílies de Barcelona l’accés a la pràctica esportiva, que en la majoria dels casos ve donada per les barreres socials, econòmiques i/o culturals.

Per aquest motiu, posem els nostres esforços en evitar que cap nen ni nena es quedi sense la possibilitat de practicar esport, ja que les activitats apreses mitjançant el joc i l’Educació Física, serveixen com a fonament del desenvolupament holístic dels joves, actituds que són essencials per a la cohesió social.

A més, el Bàsquet serveix per sensibilitzar de manera activa als joves sobre la importància dels valors fonamentals, com l'honradesa, joc net, respecte, convivència i humilitat, entre d’altres. És per això que, aquest projecte pretén donar suport i ajuda a la pràctica esportiva de tots els infants, per tal de què tots ells puguin integrar-se en un grup de treball i desenvolupar-se com a persones i esportistes.