Campus bàsquet estiu

CAMPUS DE BÀSQUET

 

Per trobar tota la informació feu click a la següent pàgina web:

https://campus.basquetcatala.cat/