Ajuts i beques estiu 2015

 

AJUTS I BEQUES 

 

L’ajuntament de Barcelona activa un ampli sistema d’ajuts econòmics adreçat a les unitats familiars que viuen a Barcelona, que poden justificar la necessitat d’un suport econòmic.

A continuació, detallem la informació més important per tal de sol·licitar la beca.

 

RENDA PERSONAL DISPONIBLE PER UNITAT FAMILIAR

L’Ajuntament atorga ajudes a les famílies amb ingressos iguals o inferiors a 12.000€ anuals. Els barems son els següents:

 

 • 0 a 6.140 € à 90%
 • De 6.140€ a 9.959,66€ à 60%
 • De 9.959,67€ a 12.000€ à30%

* Es becarà un màxim de 10 dies (2 setmanes) per nen/activitat – Atenció als torns que són de 4 dies i no de 5.

 

DOCUMENTACIÓ QUE S’HA DE PRESENTAR AL DISTRICTE

 

 1. Formulari de sol·licitud d’ajut econòmic
 2. DNI/NIE/Passaport del pare, mare o tutor.
 3. Llibre de família en el cas dels infants nascuts fora del país.
 4. Declaració de la renda de la unitat familiar: original + còpia o sol·licitar permís (en el mateix formulari) perquè l’Ajuntament consulti les dades fiscals.
 5. Documentació extra:
  • Certificat de separació o divorci amb el pacte econòmic.
  • Certificat de disminució de la Generalitat.
  • Declaració de certificació de tutoria.

DATES

 

1. Data de sol·licitud: 18 d’abril al 4 de maig

 • Demanar-ho a l’AMPA o als coordinadors de cada centre
 • Portar cadascú al seu districte el full BLANC I VERD (El rosa pels coordinadors

2. Llistes provisionals: A partir del 25 de mail

3. Període de reclamacions: 26 de maig al 6 de juny

4. Llistes definitives: 15 de juny

5. Formalització inscripció: Del 15 de juny al 20 de juny

 

A TENIR EN COMPTE

 • El sol·licitant i beneficiari han d’estar empadronats a Barcelona.
 • Cada ciutadà ha de presentar la seva sol·licitud (si son dos germans, dos fulls)
 • La duplicitat de sol·licituds per un mateix beneficiari comportarà l’anul·lació de la sol·licitud.
 • L’ajut serà denegat si hi ha errades tipogràfiques o de contingut (Recomanem escriure amb lletra MAJÚSCULA)
 • Si no hi ha ingrés justificat, cal que es presenti una declaració jurada amb l’import i la manera en que es perceben els ingressos.
 • Diferenciar lletra O del número 0 (amb conjunt buit) en la casella “referència” (és el codi de l’activitat) del punt 3.
 • A la casella “Dates que demana ajut” caldrà afegir l’horari. (Ex: 1r torn (22-26 de juny) en horari MTD) del punt 3.

 

 

Per qualsevol dubte o aclaració envia’ns un correu electrònic a coordinacio.fundacio@basquetcatala.cat o truca’ns al 93.396.66.20.