CONVENIS DE COL·LABORACIÓ

 

CONVENIS DE COL·LABORACIÓ

 

Una de les vessants desenvolupades per la Fundació, de clara incidència social i també de formació, es formalitzar convenis de col·laboració amb entitats prou reconegudes per la seva tasca d'incidència social o esportiva.

Així, podem indicar algunes d'aquestes col·laboracions amb:

· El Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya amb el programa "Bàsquet a les presons"

· Càritas de Catalunya amb el programa de recollida d'aliments per part dels clubs de bàsquet.

· Fundació EMVIPI amb el programa de recorllida de roba, calçat i material esportiu.  

· AB Sant Julià, per organitzar actes i esdeveniments esportius i socials.

· Acord d'Apadrinament amb la Fundació Esportiva d'Arenys de Mar.

· Fundació Pau Casals, per visites i organitzar actes conjunts de caire cultural.

· C.E. L’Alzina, Col·legi Cor de Maria, Escola Reina Elisenda, Col·legi Estanislau de Koskka, Escola de Bàsquet Parc Güell, etc, per oferir assistència i aprenentatges esportius.