Centre d’activitats

 

CENTRE D'ACTIVITATS

 

La Fundació realitza diverses i molt variades activitats, que poden distribuir-se en els següents aspectes:

      · Exposicions.
      · Publicacions.
      · Concursos.
      · Estudi i Investigació.