PRE-MINI MIXTE

Guanyador G1: CE Bisbal Bàsquet
Guanyador G2: Bàsquet La Salle Palamós
Guanyador G3: EB Vallcarca Nord Blanc
MVP: Lluc Gamero (CE Bisbal Bàsquet)

MINI

Guanyador G1 Femení: Sagrat Cor 09A – TGN Bàsquet
Guanyador G2 Femení: EB Turó del Cargol
MVP Femení: Ana Moreno (Sagrat Cor 09A – TGN Bàsquet)
Guanyador G1 Masculí: The Travel Team
Guanyador G2 Masculí: AB Bufalà
Guanyador G3 Masculí: EB Les Acàcies Verd
MVP Masculí: Miilen Marten (The Travel Team)

(PRE) INFANTIL

Guanyador G1 Femení: TGN Bàsquet 08A
Guanyador G2 Femení: TGN Bàsquet 07B
MVP Femení: Marina Ecija (TGN Bàsquet 08A)
Guanyador G1 Masculí: TGN Bàsquet
Guanyador G2 Masculí: CB Coll (PRE)

MVP Masculí: Pol Floresvi (TGN Bàsquet)

CADET

Guanyador G1 Femení: BF Viladecans
Guanyador G2 Femení: CB Olot (infantil)
Guanyador G3 Femení: UB Llefià A

MVP Femení: Martina Borrellas (BF Viladecans)
Guanyador G1 Masculí: Sagrat Cor Diputació
Guanyador G2 Masculí: CB Cantaires Tortosa
MVP Masculí: Albert Minguella (Sagrat Cor Diputació)