Dates

1r torn (4 dies) – SUSPÈS
Del 22 al 26 de juny de 2020

2n torn – SUSPÈS
Del 29 de juny al 3 de juliol de 2020

3r torn- SUSPÈS
Del 6 al 10 de juliol de 2020

4t torn – SUSPÈS
Del 13 al 17 de juliol de 2020

5è torn- SUSPÈS
Del 20 al 24 de juliol de 2020

6è torn- SUSPÈS
Del 27 al 31 de juliol de 2020

A qui va dirigit?

Casal de lleure i Campus multiesportiu dirigit a infants i joves d’entre 3 i 16 anys -ambdós inclosos-.

Cada grup realitzarà activitats adaptades a la seva edat, combinant activitats esportives, dinàmiques i jocs, competicions inclusives i un mínim d’una sortida estrella a la setmana.

Dirigits i acompanyats per monitors i monitores i supervisats per un equip directiu titulat i amb experiència, vetllem no només per un adequat desenvolupament de les activitats -amb seguretat, ordre i dinamisme-, sinó per a fer de l’estiu una experiència divertida i única per a tots els participants.

Localització

Horaris i preus

Matí (de 9h a 13h)
68€

Matí i dinar (de 9h a 15h)
115€

Matí i tarda (de 9h a 13h i de 15h a 17h)
88€

Matí, tarda i dinar (de 9h a 17h)
128€

Servei d’acollida (de 8h a 9h)
12€

Descomptes*

*Descomptes només aplicables en règim de Matí, tarda i dinar (MTD)

Instal·lacions

Escola Mare de Déu del Coll
Carrer de Tirso, 51-53, 08023 Barcelona

Preguntes freqüents

La inscripció es tramitarà via telemàtica mitjançant l’enllaç disponible al portal web.

Alhora, el primer dia de Campus s’haurà de fer entrega a la Coordinació del Campus la fitxa de salut així com el full de verificació de dades.

Pel que fa les activitats dels més petits es treballa sempre amb un centre d’interès relacionat amb la sortida setmanal que realitzen.

La “programació tipus” es facilitarà el dia de la reunió informativa del casal i consistirà en activitats variades; activitats físiques i motrius, activitats musicals, jocs tradicionals i populars, tallers i manualitats, representacions teatrals i un gran etcètera.

Els participants dels Casals caldrà que portin roba esportiva -ja posada de casa-, calçat esportiu, banyador, xancletes, crema solar així com els estris d’higiene personal que considereu. També caldrà que portin un petit refrigeri per esmorzar.

Els participants del Casal d’estiu hauran de portar una muda de recanvi que deixaran a l’escola fins l’últim dia per a qualsevol imprevist que pugui donar-se.

Els participants es dividiran en grups en funció de l’edat i el curs que han finalitzat.

No obstant, atenent al volum de participants, es podran ajuntar nens i nenes d’edats similars: P3 i P4, P5 i 1r d’E.P., 2n i 3r d’E.P., 4t i 5è… dependrà del volum d’inscrits per torn i curs.

Sí, sempre que s’informi a l’organització amb antelació suficient per tal de realitzar les adaptacions i prendre les mesures que es considerin necessàries.

La comunicació es farà per mitjà de qualsevol agent implicat -escola, coordinació, etc.- i s’haurà de plasmar tant en el formulari d’inscripció com en la fitxa de salut.

Comptar amb un vetllador durant el curs escolar no implica l’assignació directe de monitor de suport, perquè les necessitats que es deriven en una aula o classe no són les mateixes que la casuística que ens trobarem en activitats de lleure o esportives.

No obstant això, cal valorar cada cas concret per part de la família, el centre escolar, els referents del/la participant i l’organització del Bon Pastor. En qualsevol cas, la sol·licitud de monitor de suport té uns terminis establerts que s’han fixat des del 27 d’abril al 25 de maig.

La sol·licitud haurà de realitzar-se per part de l’entitat organitzadora -en aquest cas la Fundació del Bàsquet Català-, amb qui hauran de contactar les famílies d’aquells infants o joves que considerin oportú i necessari realitzar aquesta sol·licitud.

La ràtio sempre serà de 1 monitor/a per a cada grup de 10. A més a més, comptarem amb la Coordinació del Casals -2 responsables- que no es troben amb cap grup específic per assegurar el correcte desenvolupament del Casal.

Hi haurà també monitors en pràctiques i voluntaris que col·laboraran en el Casal però que no es tindran en compte per a les ràtios legals establertes.

Sí, tot i que cal venir esmorzat prèviament des de casa.

A mig matí hi haurà uns 20-30 minuts per a prendre un petit refrigeri (peça de fruita, entrepà petit, etc.). Es prega, en la mesura que sigui possible, evitar portar brioxeria industrial i/o begudes ensucrades.

Cada dia hi haurà una estona -prèvia a l’hora de dinar- en què els infants i els joves intentaran combatre la calor mitjançant jocs d’aigua o qualsevol dinàmica que impliqui remullar-se. Hauran de portar, a diari, banyador, crema solar, tovallola i xancletes (preferiblement de les que es poden lligar). 

Haureu d’omplir l’autorització de medicament indicant el medicament, l’hora i la dosis en què el responsable del vostre fill/a hagi d’administrar-li.

Dependrà de la gravetat de la lesió

Si els responsables consideren que es tracta d’una lesió lleu, realitzaran una petita cura sense aplicar cap tipus de medicació o producte a excepció del gel, l’aigua… En qualsevol cas, sempre es donarà un comunicat d’accident per a que pugueu accedir a assistència mèdica en cas d’empitjorament.

En el cas que la lesió fos de més gravetat, el nen/a o jove no pogués participar en les activitats o el seu estat de salut no fos el que entenem dins dels paràmetres de la normalitat, la coordinació del Casal contactaria amb el pare/mare o tutor/a legal per a que es decidís l’acció pertinent en cada cas.

Faran una dieta equilibrada. Els menús estan dissenyats seguint les directrius nutricionals establertes per a infants i joves del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

El dinar tindrà lloc a les mateixes instal·lacions de l’escola Mare de Déu del Coll. Per al millor funcionament de l’hora del menjador. Es dinarà per torns.

Si. En cas d’al·lèrgia o intolerància alimentària del participant, caldrà informar-ne mitjançant el formulari d’inscripció i la fitxa de salut. S’adaptarà el menú a cada cas concret.

Sí. Precisament les sortides i excursions són un dels punts als quals dediquem més esforços per tal què els participants gaudeixin i s’emportin una bona experiència.

Es realitzarà mínim una (1) sortida per a cada torn, adaptada a les edats, capacitats i preferències de cada grup, inclosa en el preu de cada torn.

A més a més, en el cas del Casal esportiu, es realitzarà una segona sortida setmanal -que tindrà una durada de mig dia-.

S’informarà a les famílies de la planificació inicial de sortides, sense perjudici de les modificacions que puguin donar-se per causes alienes a l’Organització.

Totes les activitats i sortides han estat planificades, ideades i programades per a les diferents franges d’edat dels diferents Casals. En cas de no poder o no voler-hi assistir, el participant no podrà assistir al centre perquè tots els monitors i coordinadors es trobaran a la sortida per tal de cobrir ràtios i donar un bon funcionament a la sortida.

Generalment, per moure’ns utilitzarem un servei privat d’autocar, inclòs en el preu del torn.

Especialment en el Casal d’estiu és poc probable -tot i que no impossible- utilitzar el transport públic o anar a peu. Únicament es realitzarà en el supòsit de realitzar alguna sortida a prop del centre escolar o alguna activitat pel barri.

En el cas del Casal esportiu, pels grans, la sortida addicional de migdia o qualsevol activitat programada fora del centre escolar on es desenvolupa el Casal serà en transport públic.

En aquests casos, és recomanable que -en cas de disposar-ne- els participants portin la targeta T-12 o T-10.

L’Organització facilitarà tiquet de transport per aquells alumnes que no en portin.